Young men. Walking along the beach

Young men walking along the beach  – Dimitrie Ross

Oil on canvas. 30x30cm [11.8″×11.8″]